Her blogger jeg om hele prosessen fra idé til vekst og suksess. Vi starter med å ta for oss etableringsprosessen, fra forretningsidé til opprettelse av nødvendige funksjoner, oppstart, utvikling, generell drift og vekst. Bloggen er basert på flere bøker, hvor de aktuelle bøkene kilderefereres til i de gjeldende blogginnlegg.

Webside for statisk info

Det faller seg naturlig at varig «statisk» informasjon om bedriften og dens produkter «bor» på websiden. Her vil man ha menypunkter og seksjoner for de enkelte produktene eller tjenestene man tilbyr, man vi kanskje ha mulighet til å gjennomføre transaksjoner som å kjøpe produkter, bestille offentlige tjenester, søke etter registerinformasjon og lignende. I tillegg har man på websiden gjerne en «om oss» seksjon, kontaktinformasjon om de ansatte, og kanskje informasjon om bedriftens struktur og nøkkelansatte.

En slik informativ webside er godt egnet til å sikre at bedriften kommer opp på Google, ikke bare når man søker direkte på bedriftens navn, men også når man søker på bedriftens virksomhet, produkter og tjenester. Derfor er det helt essensielt at bedriften har en webside, og at denne er riktig satt opp, for at man skal kunne få ønsket søkesunlighet på Google.

Ikke publiser nyheter på websiden

Gjentatte undersøkelser viser at nyheter på en bedriftsnettside ofte blir lite lest. En bruker kommer alltid til en webside av en grunn/med et formål, og det å lese nyheter er nesten aldri et slikt formål.
Har man bedriftsnyheter kan disse derfor med fordel heller deles i relevante sosiale medier i stedet for å gis en fremtredende plass på websiden.

Google Søk

Webside for synlighet på Google

Å søke på Google er blitt en nøkkelatferd for de fleste på nett, og hver av oss søker mange ganger per dag. Et lite søk jeg selv gjorde nå, for å finne ut hvor mange søk vi snakker om, totalsett, sier meg at det er estimert at Google prosesserer 63.000 søk hvert eneste sekund, noe som utgjør hele 5.6 billioner søk pr. dag, og hele 2 trillioner globale søk pr. år.
Dette betyr også at en bedrift som det ikke er mulig å finne på Google, vil ha et begrenset digitalt potensial.
Vi søker etter informasjon om saker, emner, produkter, tjenester, fakta, person eller bedriftsopplysninger, og lignende. Det finnes vel strengt tatt noe vi ikke kan finne ved et (Google)-søk. Vi søker både fra datamaskiner, nettbrett og mobiltelefoner. Det å sørge for at man er tilgjengelig på Google, er derfor en viktig jobb innen nettbasert informasjons-og markedsføringsarbeid som absolutt bør tas på alvor.
Man kan sikre seg synlighet på Google gjennom å ha en webside som er av god teknisk beskaffenhet, og ved å skrive godt og relevant innhold på denne. I tillegg kan man supplere den ekte, «organiske» (gratis-søk) synligheten med betalte annonser, såkalte Google Ads.

Hvordan få bedre synlighet på Google, med andre ord; hvordan vi kan markedsføre oss via Google søk (betalt, og gratis) skal vi gå nærmere inn på senere.

Kilder:
«Digital Markedsføring og Kommunikasjon» – Nina Furu

Les også: