Her blogger jeg om hele prosessen fra idé til vekst og suksess. Vi starter med å ta for oss etableringsprosessen, fra forretningsidé til opprettelse av nødvendige funksjoner, oppstart, utvikling, generell drift og vekst. Bloggen er basert på flere bøker, hvor de aktuelle bøkene kilderefereres til i de gjeldende blogginnlegg.

Dette er fasen hvor produktet eller tjenesten skal lanseres. Den operasjonelle markedsplanen som ble laget i forrige fase (forrige artikkel) skal iverksettes. Det er nå det gjelder! Produktet eller tjenesten skal endelig selges! Gjør noe stort ut av lanseringen, skap entusiasme og blest, og feir med de involverte.

Nå bør det også være en solid finansiering på plass, slik at selskapet har ro til å fokusere på lansering og salg, i dette ligger det også at en bør ha tatt høyde for budsjett/midler til promoteringsaktiviteter som gjør at selskapet kan skape seg den oppmerksomhet det trenger for å få gjennom salg, samt en ekstra buffer dersom ting tar noe lenger tid enn planlagt.

Ikke vent med å lansere!

Mange selskap har gått i den fellen at kraene til produktet blir økt etter hvert som tiden går. Det er typisk utviklere å ønske bedre funksjonalitet på produkter før de skal lanseres. Hold dere til planen og lanser. Mest sannsynlig gir markedet en bedre tilbakemelding om hva som bør gjøres enn det utviklerne kan.

Oppsøk messer

I denne perioden skal (den planlagte) markedsføringen vise resultater. Produkt, pris og distribusjon er i stor grad bestemt, og det er derfor opp til selskapet å sette inn alt på å gjøre promoteringen god. Selskapet er avhengig av at nyheten sprer seg, og tiltak som kan gjøre at folk i målgruppen får opp øynene for varen eller tjenesten bør iverksettes.

En av de viktigste arenaene som et oppstartsselskap kan være på, er relevante messer. Her kan en treffe potensielle kunder og partnere, samt se hvordan markedet utvikler seg.

Salg, salg, og salg

Veldig mye står på spill like etter lansering, og mye står og faller på introduksjonen av produktet eller tjenesten. Psykologisk sett er det også viktig for organisasjonen at det blir en opptur. Salg gjøres på ulike måter avhengig av produkt. Noen produkter og tjenester kan det settes telefonselgere til å «pushe», mens andre produkter og tjenester best selges igjennom erfarne bransjepersoner. Eller kanskje produktet/tjenesten skal selges gjennom helt egne kanaler, som gjennom en webside/nettbutikk, i en lokal butikk e.l.

Fang brukeren med tilbud

Dersom det passer seg for din bransje, kan det med fordel utvikles tidsbegrensede tilbud for ulike brukergrupper (kunder), eller nisjer. Se på andre vellykkede i din og andres bransje, og få inspirasjon til, mulige vinklinger på dette. Et eksempel er «Group Buy». Dette betyr at en eksempelvis gir halv pris til hver gruppe på 50 kjøpere som registrere seg, for eksempel på en webside, innen et gitt tidspunkt. Andre metoder kan være utdeling av tidsbegrenset rabattkode, vervekampanje hvor du eksempelvis oppgir e-post adressen til 3 venner mot rabatter, med mer. Her gjelder det bare å bruke fantasien!

Verdien av mersalg

Når du først har en kunde som har bestilt en vare, er halvparten av jobben allerede gjort for at han kan være interessert i mer. Gå gjennom og se om det finnes noen relaterte produkter, også kan disse produktene legges frem for kunde underveis eller etter kjøp. Et eksempel kan være en nettbutikk som selger klær og kunde har en jakke i handlekurven, det kan da komme opp forslag om lignende produkter (samme merke, tilhørende belte e.l), og disse produktene kan eventuelt også foreslås til kunden med en viss rabatt, for å øke sannsynligheten for mersalg ytterligere. Husk å se på totaliteten i forhold til den merkevaren du ønsker å bygge, slik at målgruppen ikke blir skuffet over tilbudet du gir fordi du «melker» dem ved enhver anledning.

Support & Kundeservice

Når selskapet nå er «live» med sine produkter/tjenester på markedet, så vil det komme henvendelser fra (mulige) kunder. Det kan være spørsmål knyttet til bruk, bestilling, kvalitet, eller klager. Det er viktig at selskapet tidlig har en plan for hvem og hvordan kundeservice skal håndteres, slik at selskapets supporthåndtering ikke tapper selskapet for ressurser som skulle vært brukt innen salg eller videreutvikling. Forsøk å standardiser og effektiviser selskapets support så mye som mulig. Et eksempel på dette kan være å uforme e-post maler til spørsmål en ser går igjen i henvendelsene, og en «chat-robot» på selskapets webside som raskt og effektivt svarer på typiske spørsmål osv.

blog-2

Justeringer etter produktlansering

Etter en produktlansering foreligger det etter stor sannsynlighet tilbakemeldinger på produktet. Dette er tilbakemeldinger som er et godt utgangspunkt for justering av videreutviklingen. La det gå noe tid før konkludering og videre veivalg gjøres. Med mindre lanseringen har blitt en total fiasko og store justeringer med produktet bør gjøres, så bør tiden nå fremover prioriteres over på salg og support.

Etter hvert som salget viser seg, bør det vurderes ansettelser til markedsføring og salg. Dette kan dreie seg om å rekruttere en svært erfaren salgsperson i industrien med ustrakt nettverk og gode resultater. Det kan være snakk om å lage et callsenter, eller hyre inn et eksisterende callsenter. Det kan også være snakk om å rekruttere bloggere/influencere for å skape kjennskap og kunnskap blant kunder på nettet. Alt avhenger av bransje, nisje, kompleksitet, og selvfølgelig budsjett.

Tips til lansering & markedsintroduksjon

  • Ha finansiering i orden i forkant av lansering, ekstra buffer er viktig!
  • Ikke utsett lansering om det ikke er strengt nødvendig
  • Ha salgsmodus i organisasjonen og forsøk å skape mersalg og tilbud som skaper økt salg
  • Promotering er alfa omega, vurder messer, og andre kanaler
  • Ha en plan for standardisert og effektiv supportbehandling
  • Juster produktet baser på tilbakemeldinger fra kunder
  • Gjør løpende vurderinger om nye ansettelser og oppskalering av driften

Følg med videre, om du vil vil vite hvilke støtteordninger som finnes her i Norge når det kommer til finansiell støtte av nye selskaper. Neste artikkel omhandler støtteordninger i Norge.

Kilder:
«Fra idè til vekst» – Håvard K. Bjor

Les også: