Her blogger jeg om hele prosessen fra idé til vekst og suksess. Vi starter med å ta for oss etableringsprosessen, fra forretningsidé til opprettelse av nødvendige funksjoner, oppstart, utvikling, generell drift og vekst. Bloggen er basert på flere bøker, hvor de aktuelle bøkene kilderefereres til i de gjeldende blogginnlegg.

Hvorfor digitale strategier?

Internett kan i dag fylle flere roller i en bedrifts verdikjede, og på Internett finnes det svært mange måter å bruke digitale kanaler på. Hvordan den enkelte bedriften ønsker å bruke digital virkemidler, kommer an på bedriftens mål og strategier.

Planleggingen av digitale virkemidler kan for eksempel gjøres på følgende måte:

 • MÅL – Hva ønsker bedriften å oppnå? For eksempel øke salget i digitale kanaler
 • STRATEGI – I hvilken retning skal bedriften gå for å oppnå det den ønsker å oppnå? For eksempel kan dette være å jobbe aktivt med innholdsmarkedsføring for å ranke bedre i Google sin søkemotor
 • TAKTIKK – Hvilke grep skal bedriften ta for å oppfylle strategien? For eksempel utforme blogginnlegg/artikler
 • TILTAK – Hvilke enkelttiltak skal settes inn for å iverksette taktikken? For eksempel gjøre nøkkelord-research i forkant av utforminegn av blogginnleggg/artikler

Fra overordnede mål til konkrete planer

En bedrift kan ha mange mål som digitale strategier kan oppfylle. Her er noen eksempler:

 • å øke salget
 • å spre informasjon
 • å påvirke holdninger
 • å styrke omdømmet
 • å nå nye kundegrupper
 • å øke markedsandeler
 • å øke gjensalg til eksisterende kunder
 • å øke kjennskapen til bedriften/produktet
 • å øke kompetansenivået hos publikum

For å oppnå hvert av disse målene er det igjen en rekke forskjellige strategier som kan iverksettes. Tar vi som eksempel målet «å øke salget», er noen relevante strategier for eksempel å etablere/forbedre en digial salgskanal, å etablere/forbedre kundeservice på nett, eller å drive produktuivikling, for å nevne noen. Disse strategiene er imidlertid på et så overordnet nivå at vi ikke kan jobbe etter dem i det daglige. I stedet må vi stille oss spørsmålet «hvordan» inntil vi får noe som er så konkret at vi kan styre etter det i praksis. Det kan gjøres ved å utarbeide et dokument som sier noe om hvordan man skal bruke digital kanaler for å bidra til mer salg, bedre markedsføring, produktutvikling eller mer effektiv kundeservice.
Fordi innholdsmarkedsføring (eller «Content marketing» om du vil) er blitt en så sentral del av både kommunikasjon og markedsføring på nett, er også begrepene innholdsstrategi og digital strategi nærmest blitt synonyme.

Innholdsstrategi

Innholdsstrategien er et dokument som sier noe om hvordan bedriften har tenkt til å benytte innhold, og bør si noe om både hvorfor og hvordan innhold skal benyttes.

Konkrete grunner til å ha en innholdsstrategi:

 • for å sikre en helhetlig kommunikasjon
 • for å sørge for at innholdet man har, er oppdatert og korrekt
 • for å sørge for at man har tilgang til det innholdet man trenger
 • for å kunne oppdatere på relevant frekvens
 • for å kunne kalibrere ressursbehov

Hovedgrunnen til å ha en nedskrevet innholdssrategi er vel og merke at den gjør det mulig å jobbe bevisst for å nå konkrete mål, og opprette formålstjenelige regler og rutiner som sørger for at disse målene blir nådd. En slik innholdsstrategi bør normalt svare på disse spørsmålene:

 • Hvorfor bruker vi innhold?
 • Hvordan bruker vi innhold?
 • Hvilket innhold har vi i dag?
 • Hvilket innhold ønsker vi å ha?
 • Hvilke målgrupper ønsker vi å nå med vårt innhold?
 • Hvilke flater benytter vi?
 • Hvilke konsepter har vi i hvilke flater?
 • Hvordan skal vi skaffe innholdet vi trenger?
 • Hvordan skal vi bruke det innholdet vi har?

En bedrift vil for sekempel bruke innhold for å styrke salget, og velger strategier som understøtter dette. Man ser da på hvordan innhold kan brukes til å skaffe trafikk til bedriftens konverteingsflater. Dette forholdet kan også kalles X * CR = suksess. Her står X for trafikk, altså antall brukere som man kan få til å få som besøkende av websiden. CR står for konverteringsrate, som er prosentandelen av disse brukerne som gjør det bedriften ønsker at de skal gjøre. Vi ønsker da typisk å legge en strategi for å øke X, altså for å få flere brukere inn til en konverteingsflate. Både content marketingog inound marketing er relevante strategier for dette. Disse begrepene kommer vi tilbake til senere..

Ut i fra hvilke mål bedriften har, er det ulike måter å bruke innhold på. Her er noen eksempler på mål og relevante innholdsstrategier:

 • SALG – Inbound marketing, innholdsmarkedsføring, SEO, e-post, annonsering i sosiale medier
 • MARKEDSFØRING – Innholdsmarkedsføring, influenser-markedsføring, sosiale medier, digital merkevarebygging, historiefortelling
 • OMDØMME – PR, influenser-markedsføring, respons og kundeservice i sosiale medier, historiefortelling
 • INFORMASJONSFORMIDLING – SEO, annonsering i sosialee medier, klarspråksarbeid
 • KUNDESERVICE – Innholdsforbedring på web, selvbetjeningsfunksjonalitet, kundeservice i sosiale medier
 • INTERNKULTUR – Intranett, rekrutteringsarbeid, PR historiefortelling

Kilder:
«Digital markedsføring og kommunikasjon» – Nina Furu

Les også: