Her blogger jeg om hele prosessen fra idé til vekst og suksess. Vi starter med å ta for oss etableringsprosessen, fra forretningsidé til opprettelse av nødvendige funksjoner, oppstart, utvikling, generell drift og vekst. Bloggen er basert på flere bøker, hvor de aktuelle bøkene kilderefereres til i de gjeldende blogginnlegg.

Forretningsmodell er et nyttig arbeidsverktøy for å modellere ideen din. Den gir deg oversikt over hvordan du skal gjennomføre etableringen i praksis og tjene penger.

Forretningsmodellen viser hvordan forretningsidéen kan realiseres, og er et fint verktøy når du skal kommunisere idéen til potensielle kunder, samarbeidspartnere og finansieringsinstitusjoner.

Noen av de viktigste spørsmålene som skal besvares i din forretningsmodell er:

  • Hva skal du levere?
  • Hvem er kundene?
  • Hvem er konkurrenter og hvem er eventuelle samarbeidspartnere?
  • Hvordan skal du selge?
  • Hvordan skal du levere?
  • Hvordan skal du få betalt?
  • Hvordan skal du skape fortjeneste?

Et levende dokument

Forretningsmodellen skal være «et levende dokument», i betydningen av at du hele tiden gjør endringer og justeringer når nye opplysninger om prosjektet ditt kommer fram. En forretningsmodell gir deg et godt grunnlag for å ta beslutning om å starte opp eller ikke.

Hvordan lage en forretningsmodell?

Det finnes ulike fremgangsmåter for å lage en forretningsmodell. Hos Innovasjon Norge kan du lese mer om ulike metodikker og verktøy for å bygge din forretningsmodell.
Klikk her for å se Innovasjon Norge sin mal for utvikling av forretningsmodell

Fra forretningsmodell til forretningsplan

Når du har en forretningsmodell som du vil gå videre med, kan du om ønskelig, utarbeide en forretningsplan. I forretningsplanen gir du en mer detaljert beskrivelse av forretningsmodellen med fokus på hvordan du skal gjennomføre etableringen. Ved utarbeidelse av forretningsplanen lager du også nødvendige oppstartsbudsjetter.

Følg med, i neste artikkel skal vi gå nærmere inn på utvikling av forretningsplan.

Kilder:
https://www.altinn.no/
https://www.estudie.no/ (Bilde)

Les også: