Her blogger jeg om hele prosessen fra idé til vekst og suksess. Vi starter med å ta for oss etableringsprosessen, fra forretningsidé til opprettelse av nødvendige funksjoner, oppstart, utvikling, generell drift og vekst. Bloggen er basert på flere bøker, hvor de aktuelle bøkene kilderefereres til i de gjeldende blogginnlegg.

Facebook-side for nyheter, markedsføring og kundeservice

Facebook har fått en stadig større rolle i bedriftenes kommunikasjonsplan og markedsstrategi, og dette av gode grunner. Facebook tilbyr muligheter for målretting av oppdatering og markedsbudskap som overgår alt som tidligere har vært mulig, både online og offline.
På Facebook kan man nå både egne «likere», og publikum i hele verden for øvrig, detaljert segmentert på demografiske data, geografiske data, interesser, sivil status, brukeratferd og mye mer innenfor lovverkets og teknologiens rammer.

Kort opppsummert kan Facebook-siden brukes til å publisere nyheter og markedsføring helt gratis (en når da kun «likere/følgere» av siden), eller en kan betale for utvidet, og svært detaljert målrettet markedsføing om det er ønskelig. Såkalt lasermarkedsføring.

Når lasermarkedsføring er blitt et begrep (kort fortalt: håndplukking av publikum på individnivå), er det kanskje først og fremst nettopp derfor Facebook har blitt en så populær markedskanal til nettopp dette. Gjennom Facebook kan «hvermansen» enkelt håndplukke nøytaktig de brukerne man ønsker å nå til en svært billig penge, i hvertfall sammenlignet med andre kanaler.

Det er også blitt slik i dag, at man brukere forventer å kunne hendvende seg til en bedrift gjennom Facebook Messenger for å få svar på spørsmål og for å gi tilbakemelding på firma og produkter. Derfor er kundeservice også i høyeste grad en relevant aktivitet på Facebook.

Noen bedrifter fordeler arbeidsoppgavene i bedriften slik at kundeserviceavdelingen i bedriften har ansvaret for «Messenger-delen» på Facebook, mens markeds- og informasjonsavdelingen får bruke bedriftens Facebook-side til å legge ut informasjon og reklame.

facebook-side

Muligheten for lasermarkedsføring, kombinert med at svært mange norske brukere er på Facebook, og at brukerfrekvensen er svært høy, gør at Facebook peker seg ut som en høyst relevant førstevalgskanal for å nå ut til brukere med et budskap som de selv ikke aktivt etterspør.

Har deres bedrift en Facebook-side, og i hvilken grad vil du si den er viktig for bedriftens digitale strategier?

Kilder:
«Digital Markedsføring og Kommunikasjon» – Nina Furu

Les også: